EN

FAQ

F.A.Q. - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Autopožičovňa City Rental Vám ponúka dve možnosti:
Prvá možnosť - vozidlo vás bude čakať priamo na letisku, (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Praha, Košice). Ak si zvolíte túto možnosť, je potrebné aby ste nám zaslali prostredníctvom e-mailu, prípadne rezervačného formuláru vaše osobné údaje, potrebné na prípravu zmluvy k prenájmu vozidla. Zástupca autopožičovne City Rental vás bude čakať na letisku aj v prípade meškania vášho letu.
Druhá možnosť - vyzdvihneme vás na letisku a privezieme do našej kancelárie v Bratislave,. Tu s vami spíšeme zmluvu o prenájme a odovzdáme vám vozidlo.
Áno, po vzájomnej dohode je možné prevziať vozidlo aj mimo otváracích hodín. Vozidlo je možné prevziať počas pracovných dní od 8.00 - 20.00, počas víkendov od 10.00-18.00, mimo týchto pracovných hodín za poplatok 15 EUR s DPH.
Aktuálne ceny nájdete v sekcii cenník , cena za deň prenájmu je stanovená vždy na 24 hodín. Naša autopožičovňa má stanovené ceny v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhší čas, tým nižšia cena. Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme majú štandardne limit kilometrov na 300 km/deň, pri dlhodobom prenájme je počet kilometrov limitovaný na 5000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov neobmedzený.
V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť klientovi. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.
Áno, za vozidlo sa skladá vratná záloha, ktorá slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. Záloha sa líši vždy v závislosti od druhu vozidla, t.j. či je vozidlo ekonomickej triedy, strednej triedy prípadne luxusnej triedy.
Áno, naša autopožičovňa má všetky vozidlá štandartne plne poistené havarijne ako aj zákonne v rámci celej Európskej Únie. V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu, prípadne iných omamných látok, poisťovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle v plnom rozsahu.
V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Naša spoločnosť taktiež poskytuje nepretržitý zákaznícky servis 24/7, ktorý Vám je v prípade akejkolvek potreby kedykoľvek k dispozícii. Bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody. V prípade nezavinenej dopravnej nehody, alebo poruchy na zapožičanom motorovom vozidle zabezpečíme odtiahnutie motorového vozidla a následne Vám zapožičanie náhradné motorové vozidlo bezplatne.
Áno, avšak je potrebné oznámiť prenajímateľovi, že s vozidlom opustíte územie Slovenskej republiky. S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko.
Naše moderné vozidlá sú technicky čoraz vyspelejšie, disponujú stále väčším počtom elektronických systémov ako aj rastúcim počtom varovných/informačných kontroliek. Kontrolky sú rozdelené do troch skupín: zelené, oranžové a červené. Zelené sú zväčša iba informatívne kontrolky. V prípade oranžových si vozidlo zväčša niečo pýta, napríklad doplnenie oleja alebo ostrekovacej kvapaliny. Červená už označuje kritickú poruchu, kde je nutné okamžité prerušenie jazdy,vypnutie motora a kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu 24/7, aby sa zamedzilo ešte väčšej škode.

Klikni pre

Rezervácia auta

V cene prenájmu máte zahrnuté aj naše asistenčné služby 24/7

objednať

Klikni pre

Rezervácia prepravy

Pre nacenenie akejkoľvek trasy nás neváhajte kontaktovať pre individuálnu cenovú ponuku.

objednať